Erbjudande

FÖRELÄSARE & COACH

Fil Dr. Peter Österberg

DIHM (marknadsföring) Fil mag. företagsekonomi och Fil Dr. psykologi

Peter disputerade vid Lunds universitet och har undervisat i psykologi vid Göteborg, Helsingfors och Uppsala universitet för att nämna några.


Peter har mer än 10 års erfarenhet som Executive coach.


Peters bakgrund är coachning i sport, särskilt målsättningsteori. Det ledde till studier i emotionell psykologi - hur ansiktsfeedback ingriper eller dämpar målet - prestationsrelation och socialpsykologi - hur föräldrar - barns relationer påverkar barns emotionella anpassning och kognitiva utveckling. Detta utvecklades till organisatoriskt lärande och utveckling, inklusive saker som ledarskap och arbetsklimat för kreativitet.


Peter Österberg håller sig själv i form och gillar att springa i skogen. Det är bevisat att det är bra för både hälsan och hjärnan.


Executive coaching


Vägleder ledare som vill förbättra sitt inflytande på organisationens arbetsklimat och arbetsglädje för att underlätta prestanda, lärande och kreativitet för problemlösning.


Organizational coaching


Vägleder organisationer för social samordning. Detta är avgörande för att kunna ta emot och internalisera mål och sedan samarbeta för att utveckla strategier för att uppnå målen.

ETT KRAFTFULLT VERKTYG

Vi introducerar Corporater


Corporater är ett globalt mjukvaruföretag som ger medelstora och stora organisationer möjlighet att utvärdera, hantera och ständigt förbättra företagets prestation genom att tillhandahålla en plattform för verksamhetsstyrning som anpassar sig till kundens unika affärsmodell, ”out of the box”.

Corporater är ett globalt mjukvaruföretag som ger medelstora och stora organisationer möjlighet att utvärdera, hantera och ständigt förbättra företagets prestation genom att tillhandahålla en plattform för verksamhetsstyrning som anpassar sig till kundens unika affärsmodell, ”out of the box”.

BUSINESS MANAGEMENT PLATTFORM

COMPLIENCE MANAGEMENT

RISK MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT

KONSULTATION

Konsulternas egna ord


Vi är ödmjuka och enkla människor med hög kompetens vars huvuduppgift är att skapa mervärde för våra kunder. Vi besitter kunskap om förvaltningsmodeller, projektstyrningsmodeller och givetvis är vi experter i de verktyg vi tillhandahåller. Oavsett vilken modell vi tillämpar så gör vi följande i varje uppdrag:


  • Vi lyssnar och är lyhörda för uppdraget vi står inför
  • Vi lyfter in uppdraget i ett helhetsperspektiv med långsiktighet i åtanke och redogör lösningsförslaget
  • Vi för in lösningen och under resans gång har vi kontinuerligt en dialog gällande fortskridandet
  • Vi säkerställer att leveransen överensstämmer med uppdraget och överlämnar
  • Vi går vidare med en känsla av att vi utfört något riktigt bra och den känslan bär vi med oss in i nästa uppdrag


Vi tycker om komplexa, svåra och krävande utmaningar som sätter igång våra hjärnceller. När vi lyckas göra det omöjliga möjligt och transformera det, till något som uppskattas av kunden, då mår vi riktigt bra.

UTVALDA PROJEKT

Riskhantering

Gassco har som operatör ansvar för säker och effektiv transport av gas från norsk sockel och skall vara en ledande gastransportör i Europa.


Se Lars Bjarne Røvang, Seniorrådgivare Risk Management, berätta om den riskhantering som Gassco, Norges statligt ägda företag valt att införa.

Ekonomisk uppföljning

ABT arbetar med materialhantering och material-återvinning på ett energi- och kostnadseffektivt sätt för att främja hållbar stads- och samhällsutveckling.


Månatliga ekonomiska avstämningar har designats utifrån ABTs behov. Automatisk insamling och uppställning med fokus på pedagogik, användarvänlighet och lättåtkomlig-het har lett till ett ekonomiskt engagemang och stor förståelse över hela chefsledet.

Årsredovisningar

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads och hyresrätter. Vi är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.


Riksbyggen producerar årligen ca 3 600 årsredovisningar inkl. kassaflödesanalys. Information från olika IT-system sammanställs automatiskt vilket leder till enhetlighet med hög kvalité på innehållet och samtidigt görs stora tidsbesparingar.