Är vi redo att lyfta in AI i våra företag?

Är vi redo att lyfta in AI i våra företag?

Skriven av Peter Zande, 27 december 2020

Att införa AI-verktyg och låta AI rensa bort alla problem vore fantastiskt. Kan det verkligen bli så bra? Jag tror inte det, inte inom den närmsta tiden i varje fall. Vi behöver fortfarande starta ett projekt för att införa AI, därefter måste vi rama in vår organisation som skall ta emot leveransen av AI, anpassa arbetsrutiner och införskaffa oss nödvändig kompetens om det nya AI-verktyget för att kunna bemästra det.


Informationsteknologi (IT) är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT används av alla företag idag och tillhör vardagen men AI, hur ställer vi oss till det? Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.


Vad är det då för skillnad att införa ett IT-verktyg jämfört med ett AI-verktyg på ett företag? Jag tänker mig då att AI representeras av AI-algoritmer i datorprogram och jag lämnar maskinerna utanför den här artikeln.


Jag skulle säga att själva införandet är identiskt bortsett från en detalj som var viktig men har kommit att bli ännu viktigare och kan vara avgörande. Vid ett införande av ett IT-verktyg så vill jag säkerställa att fyra huvudområden hanteras; organisation, arbetsrutiner, kompetens och IT-verktyg. De tillsammans skapar den plattform som behövs för att företaget ska kunna använda och få ut mesta möjliga av sitt IT-verktyg. Organisationen motsvarar målgruppen och oavsett ifall vi står inför en linjeorganisation eller en matrisorganisation så måste målgruppen identifieras. Även hierarkin behöver dissekeras på så vis att vi kan pricka rätt målgrupp. Nya arbetsrutiner skall tas fram enligt de standarder som företaget tillämpar, vanligtvis ISO och ITIL samt gamla arbetsrutinerna skall fasas ut. Målgruppen måste utbildas och få den kompetens som behövs för det nya IT-verktyget. Kompetensen är det som blivit viktigare ifall vi väljer att införa ett AI-verktyg istället för ett IT-verktyg. Varför kan man undra? Jo, därför att när IT-verktyget presenterar något så är det givet det regelverk som satts upp för IT-verktyget. AI är självlärande och blir därför mer komplext att förstå. Vare sig det är IT eller AI som presenterar information så måste vi förstå vad som presenteras. Det krävs högre kompetens av användarna av AI-verktyget än ifall det hade varit ett IT-verktyg.


Kan AI tillföra alla företag ett mervärde jämfört med traditionella IT-verktyg? Nja, jag tror att företagen behöver nå en viss storlek innan det lönar sig men ifall snabba beslutsunderlag är något ett företag behöver, då är AI rätt väg att gå. Ett IT-verktyg är programmerat att förstå färdiga mönster jämfört med AI som lär sig mönster och kan med hjälp av sannolikhet förutspå att ett visst mönster håller på att ta form och på så vis varna i ett tidigare skede. Men som redan nämnts så kan vi inte förlita oss på något som vi inte förstår och det kanske inte heller är hela sanningen som presenterats av AI-verktyget. Beslutsunderlagen som presenteras av AI-verktyget måste sättas i rätt kontext, sammantaget med parametrar som ligger utanför AI-verktygets skop, först då finns de rätta förutsättningarna för bra beslut. Beslutsfattarna som skall agera och utföra får sina beslutsunderlag snabbare men behöver fortfarande ha lika bra ledaregenskaper som tidigare.


Jag skulle välja att införa AI-verktyg med försiktighet och verkligen enbart där det behövs under kontrollerade former. Det kanske låter lite väl beskyddande och retroaktivt men det finns flera anledningar till det. För det första är det dyrt och för det andra så måste de som arbetar med AI-verktyget veta exakt vad som presenteras.


IT-leverantörer börjar allt mer att införa AI-algoritmer i sina IT-system och begreppen kanske inte går att ställa mot varandra utan måste hanteras tillsammans. Än så länge så marknadsförs AI i stor omfattning och leverantörerna skryter om att de tillfört AI i sina programvaror. De IT-leverantörer som kan redovisa vad deras AI-algoritmer åstadkommer är intressanta val men de som inte kan eller inte vill redovisa sina AI-algoritmer är mer tveksamma val enligt mig?


Sammanfattningsvis så vare sig det är ett AI-verktyg, IT-verktyg eller ett IT-verktyg med AI, så kommer det inte att enskilt lösa företagens problem. Det är flera delar som är viktiga och som måste fungera i symbios för att uppnå önskade resultat. Att AI skulle innebära en bekymmersfri vardag är jag inte beredd att hålla med om. Det AI är bra på är att lära sig att identifiera mönster i ett tidigt skede. Om det är det som behövs för att lösa problemen, ja, då är det just där vi skall införskaffa oss ett AI-verktyg. Börjar vi laborera och införa AI lite här och var utan kontroll över vad AI åstadkommer, då tror jag att vi tar en stor risk som vi inte till fullo förstår och det blir svårt att överblicka vår riskhantering.


Peter Zande

Grundare och VD, Zandman Consulting AB