Blogg

Manligt & Kvinnligt

Skriven av Peter Österberg, 2021-08-10

Minns ni John Grays bok Män är från Mars, kvinnor är från Venus? Idén går, förenklat, ut på att spänningar mellan män och kvinnor bygger på psykologiska könsskillnader. Boken fick både ris och ros. Att män och kvinnor är olika rent biologiskt är nog de flesta överens förstår alla, men hur ligger det till med de där psykologiska skillnaderna?

Mår vi verkligen dåligt på jobbet?

Skriven av Peter Österberg, 2021-08-03

Det vore fantastiskt om alla mådde bra på jobbet. Då skulle alla prestera på topp, anpassa sitt lärande efter marknadens svängningar och använda sin medfödda kreativitet för att lösa komplexa problem. Men 2015 rapporterade arbetsmiljöverket om ökad ohälsa på jobbet. Och nyligen publicerade Linkedin en enkät som indikerar att nästan 50 % mår dåligt jobbet. Det handlar om att inte bli sedd och ohälsan leder till sömnbesvär. Det betyder att stora delar av den förväntade effektiviteten, det marknadsanpassade lärandet och kreativiteten hamnat i träda. Det skapar både intäktsbortfall och ökade kostnader.

Är vi redo att lyfta in AI i våra företag?

Skriven av Peter Zande, 2020-12-27

Att införa AI-verktyg och låta AI rensa bort alla problem vore fantastiskt. Kan det verkligen bli så bra? Jag tror inte det. Däremot så kan AI tillföra mervärde och vara värt investeringen men det kräver också mera av företagen att säkerställa sin kompetens för att kunna bemästra den nya tekniken och samtidigt inte äventyra sin riskhantering.