SE

genom att coacha, utbilda och införa digitaliserande IT-stöd, som automatiskt samlar in och presenterar kunskap i en kontext för styrning av verksamhetens alla nivåer.